İnsan kaynakları yönetiminde en önemli süreçlerden bir tanesi ücret bordrosunun sistem üzerinde yasal değişikliklere uygun olarak yapılmasıdır.

Bordrolama sisteminin doğru bir şekilde yapılandırılması şirketteki mevcut maliyetlerin düşürülmesi ve operasyonel verimlilik konularında büyük faydalar sağlar.

Bu sürecin, bordrolama konusunda bilgi sahibi olmayan, bu alanda eğitim almamış kişiler tarafından yapılması şirketinizin maddi açıdan sorunlar yaşamasına sebep olacaktır.

Remedy, bordrolama sürecinizin tamamını uzman kadrosuyla yöneterek, sürecinizi eksiksiz bir şekilde tamamlayıp oluşabilecek riskleri zamanında önlemektedir.

 • SGK İşyeri Açılış, Kapanış Nakil işlemlerinin yapılması,
 • Personel Özlük Dosyasının hazırlanması,
 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Personel işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin hazırlanması,
 • İşten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması, İşten çıkışlarda verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi
 • Firmalara ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan veriler doğrultusunda hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691 sayılı kanun) ve/veya AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. Kanun (5746 sayılı kanun) gerekleri de dikkate alınarak aylık ücret bordrolarının hazırlanması,
 • 4691 sayılı kanun ve/veya 5746 sayılı kanun kapsamında istisna raporlarının hazırlanması, bu konuda şirket personeline gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • İŞ-KUR süreçlerinin yürütülmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması,
 • İş Kanunu ve uygulamaları konusunda gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi,
 • Güncel teşvik kanunlarına göre Sgk bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşteri firmaların bilgilendirilmesi,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken ek listelerin hazırlanması,
 • İŞ-KUR işlemlerinin Yürütülmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması